Ruby Jaberg

In juni 2007 heb ik de opleiding Tolk Nederlandse gebarentaal afgerond. Met als minor: Tolken in de (G)GZ en Tolken voor Doofblinden. In mijn laatste jaar van de opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal heb ik stage gelopen bij de Riethorst in Ede, naast mijn stage als zelfstandige student-tolk.

Als vooropleiding heb ik VWO gedaan met het profiel Natuur en Gezondheid, en als extra vakken economie en natuurkunde 2. In 2003 heb ik hiervoor mijn diploma behaald. Ik heb in 2001 ook één jaar in Amerika gewoond en daar mijn high school diploma gehaald.

Kwaliteit van tolken is voor mij zeer belangrijk. Hiervoor volg ik daarom ook jaarlijks cursussen en woon congressen bij om de laatste ontwikkelingen in het vak goed te volgen. Zo kan ik mijn vaardigheden onderhouden en verbeteren. Ik heb een privécursus Engels gevolgd om beter van en naar het Engels te kunnen tolken, en bezoek ik regelmatig internationale tolkcongressen van EFSLI en WASLI.

voorbereiden

Nadat ik een tolkaanvraag krijg en accepteer, zoek ik zoveel mogelijk informatie vooraf op om mij zo alvast bekend te maken met de gangbare termen in die situatie.

In elk vakgebeid maakt men gebruik van jargon, die niet vanzelfsprekend bekend is bij de tolk. Daarom vind ik het ook belangrijk om vooraf af te stemmen wat er tijdens die opdracht staat te gebeuren. Door goed in te lezen en te vragen om voorbereiding kan ik mij tijdens de opdracht beter richten op het tolken en zorgen voor soepele communicatie.

Maar ook tijdens een opdracht kan zich een situatie voordoen waarbij het nodig is voor mij, als tolk, om af te stemmen met zowel de horende als de dove aanwezigen. Samenwerking leidt naar mijn mening tot een betere vertaling en tot communicatie waarbij iedereen tevreden is.